Velledalen Symjehall

Vi ønsker alle velkommen til Velledalen Symjehall.
Laurdagar og søndagar blir vatnet varma opp til 32 grader. På vekedagane ligg temperaturen på ca 28 grader.

Opning for vinter 2021

Ekstra ope onsdag 24. februar 2021. Pga vinterferie og dårlig skiføre så held vi ope frå 17 til 20 denne dagen. Vel møtt!! 

Pga corona-siutasjonen måtte vi desverre halde stengd den 2 første vekene i 2021. Vi åpna 18. januar og har no ope som vanleg, bortsett frå endringane for måndagar og onsdagar som er nemnt nedanfor.

 Vel møtt.

Smittevernregler for Velledalen Symjehall.

Endringar i høve Coronasituasjonen for vinter 2021:
- Vaksensymjinga søndagar mellom 18 og 19 fell bort inntil vidare.

- Onsdagsbading går midlertidig bort. Det vert i staden herrebading kvar mandag kl 20 til 21. 


 


Opningstider:

Velledalen Symjehall
Mandag 18:00 - 19:00 Familiebading
Mandag 19:00 - 20:00 Damebading
Mandag 20:00 - 21:00 Herrebading
Onsdag Onsdagsbading går midlertidig ut 
Laurdag 13:00 - 14:00 Babybading
Laurdag 14:00 - 18:00 Familiebading
Søndag 15:00 - 18:00 Familiebading