Velledalen symjehall ligg i underetasjen til Velledalen Grendahus, som igjen er rett i nærleiken av Velledalen Skule og Dalemyra stadion.

Dersom ein kjem nedanfrå på gamlevegen, så køyrer ein ned til høgre den første vegen etter grendahuset. Her er god parkeringsplass.Velledalen Symjehall