Symjehall

Utleige

Privat leige av symjehallen er mogeleg utanfor åpningstidene. Prisane for dette er for 2 timers økt:

Grunnpris utleige kr 500
Utleige pr barn kr 20
Utleige pr voksne kr 25
Utleige pr barn helg kr 35
Utleige pr voksen, helg kr 50
Vask om utleigd på dag som ikkje har normal åpning kr 600


Leigetakar må signere på skjema for egenerklæring som fins her

For leige av symjehall, ring 90 12 60 84.