Symjehall
 

Prisar

Dette vert nye prisar frå 1. januar 2018.

Born 0 - 3 Gratis i følge med foreldre
Barn 4 - 15 kr 55
Vaksne kr 75
Familie (ikkje helg) kr 150
Felles verdikort vaksne/born kr 1400
Symjebrille Raptor kr 80
Badehette polyester kr 40
Naseklype kr 25
Badebleie kr 10

Verdikortet fungerer omlag på same måte som fergekorta. Ein fyller på ein saldo på 1400 kroner, og så blir den rabatterte prisen  trekt i frå saldoen på kortet ved besøk.

Årsaken til at vi ikkje opererer med familieprisar i helgene er fordi vi ønsker å stimulere til meir bruk av symjehallen på vekedagane, då her som oftast er god plass.