Fjellhug

Velledalen Symjehall

Distansemerker.Vi tilbyr våre gjestar å ta distansemerker. Ferdighetsmerker tilbyr vi normalt ikkje, men du kan gjerne høyre med badevaktene om det fins slike tilgjengeleg når du er på besøk i symjehallen.

Følgande standard-merker for distanse kan du ta hos oss:Symjinga må kontrollerast og stadfestast av ein vaksen person. Vi tilbyr første merke gratis, medan dei påfølgande merker kostar 40 kroner pr stk.


Komplett brosjyre for distansemerker frå Norges Svømmeforbund kan du finne her. Brosyjer for ferdigheitsmerker finn du her.